::::كوله باره آرزوهامو به امید تو بستم::::: سلام به همه عاشق های روی زمین من خاطره متولد31/6/1366 فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور ارومیه...عاشق رنگ آبی ولی طرفدار تراختور هستم... خوشا بر من ... كه پیچ و تاب آتش را تماشا می كنم هر شب........ تمام سایه ها را می كشم بر روزن مهتاب......... حضورم را ز چشم شهر حاشا می كنم هر شب.......... دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش........... چه بی آزار با دیوار نجوا می كنم هر شب............ كجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟ كه من این واژه را تا صبح معنا می كنم هر شب......... دؤلانوردی گئجه لر کوچه ده بیر دیوانه آغلیوردی دانیشوردی بو سوزی جانانه بارالها بو سینیق قلبیده ویردیم سنه یر سن کی گلدون چکیلوب قالمادی بیر بیگانه شرف مقدمووه نفسیمی قوربان کسدیم بلی هر بزمیده قوربان کسیلر سلطانه بیت الاحزاندا تجللا ایلدی جلوه ی نور نور حوسنوندن ایشیقلاندی سینیق ویرانه یدّی دفعه ایلدیم شمع وصالونده طواف نجه کی باشینه شمعون دولانار پروانه سنکی گلدون منه یر قالمادی ویرانمده چیخدیم ایودن او ایوی بذل ایلدیم مهمانه سنون عشقوندی سالیب چوللره آواره منی نه ایویم واردی بو عالمده نه بیر کاشانه ایندی سلطان بقایم بو فنا مولکونده غبطه ایلله بو دیوانیه مین فرزانه. http://yalan-donya.mihanblog.com 2020-08-06T20:32:21+01:00 text/html 2014-11-20T10:01:21+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره شهریوری ها ........ http://yalan-donya.mihanblog.com/post/84 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#33cc00>از یه ﭼﯿﺰ * شهریوری ها * ﺑﺎس ﺗﺮﺳﯿﺪ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#33cc00>ﺧﺸﻤﺸﻮﻥ <o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#ffffff>ﺍﺯ یه ﭼﯿﺰ * شهریوری ها * ﺑﺎس ﺩﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩ <o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#ffffff>ﻗﻬﺮﺷﻮﻥ <o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#33cc00>ﺍﺯ یه ﭼﯿﺰ * شهریوری ها* ﺑﺎس ﺍﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺖ<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#33cc00>ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ </FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><FONT size=3><STRONG><FONT color=#33cc00><o:p><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><IMG id=yui_3_2_0_1_1329811191515404 title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border=0 alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.org/template/line/m14a.gif"></SPAN></SPAN></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> text/html 2014-06-16T04:57:20+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره خدایا با من حرف بزن ... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/82 <P align=center><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ffffff><STRONG><EM>مردی با خود زمزمه کرد: خدایا بامن حرف بزن <BR>یک ساز شروع کرد به خواندن </EM></STRONG><BR><I><B>اما مرد نشنید</B></I><BR><I><B>فریاد برآورد :خدایا بامن حرف بزن آذرخش درآسمان غرید</B></I><BR><I><B>اما مرد گوش نکرد</B></I><BR><I><B>مرد به اطراف خود نگاه کرد وگفت :خدایا بگذار تورا ببینم ستاره ای درخشید. اما مرد ندید</B></I><BR><I><B>مرد فریاد کشید:یک معجزه به من نشان بده نوزادی متولد شد </B></I><BR><I><B>اما مرد توجهی نکرد</B></I><BR><I><B>پس مرد در نهیت یاس فریاد زد : خدایا مرا لمس کن وبگذار بدانم اینجا حضور داری</B></I><BR><I><B>در همین زمان خداوند پایین آمد ومرد را لمس کرد اما مرد پروانه را با دستش پراند و به راهش ادامه داد...</B></I></FONT></FONT></FONT></P> text/html 2014-05-21T08:08:58+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره عجب صبری خدا دارد ... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/80 <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>عجب صبری خدا دارد</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: red; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> !<BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>اگر من جای او بودم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> . <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>همان یك لحظه اول، كه اول ظلم را میدیدم از مخلوق بی وجدان</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>جهان را با همه زیبایی و زشتی، به روی یكدگر، ویرانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA> !</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: #4d5153; mso-bidi-language: FA" lang=FA><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>اگر من جای او بودم</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>كه در همسایه صدها گرسنه</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم ، بر لب پیمانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> . <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA> !</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: #4d5153; mso-bidi-language: FA" lang=FA><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT size=2>اگر من جای او بودم</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>كه می دیدم یكی عریان و لرزان، دیگری پوشیده از صد جامه رنگین</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>زمین و آسمان را واژگون مستانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA> !</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: #4d5153; mso-bidi-language: FA" lang=FA><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>اگر من جای او بودم</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نه طاعت میپذیرفتم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز كرده</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پاره پاره در كف زاهد نمایان ، سبحه صد دانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ! </SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: #4d5153; mso-bidi-language: FA" lang=FA><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT size=2>اگر من جای او بودم</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>برای خاطر تنها یكی مجنون صحرا گرد بی سامان</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>هزاران لیلی ناز آفرین را كو به كو، آواره و دیوانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA> !</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="COLOR: #4d5153; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>اگر من جای او بودم</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بگرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سراپای وجود بی وفا معشوق را، پروانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA> !</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="COLOR: #4d5153; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT size=2>اگر من جای او بودم</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>بعرش كبریایی، با همه صبر خدایی</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>تا كه میدیدم عزیز نابجایی، ناز بر یك ناروا گردیده خواری میفروشد</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>گردش این چرخ را وارونه ، بی صبرانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA> !</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="COLOR: #4d5153; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>اگر من جای او بودم</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>كه میدیدم مشوش عارف و عامی</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ز برق فتنه این علم عالم سوز مردم كش</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بجز اندیشه عشق و وفا ، معدوم هر فكری</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در این دنیای پر افسانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" lang=FA> !</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 22.5pt 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: #4d5153; mso-bidi-language: FA" lang=FA><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT size=2>چرا من جای او باشم</FONT></SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>همین بهتر كه او خود جای خود بنشسته و</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>تاب تماشای تمام زشتكاریهای این مخلوق را دارد</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>وگرنه من بجای او چو بودم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA>یكنفس كی عادلانه سازشی ، با جاهل و فرزانه میكردم</SPAN></B></FONT><FONT size=2><B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1" lang=FA><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عجب صبری خدا دارد ! عجب صبری خدا دارد</SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: red; mso-bidi-language: FA" lang=FA> !</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: #92d050; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr><o:p><FONT size=2 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2013-11-06T06:19:47+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره ماه محرم ...ماه خون ...ماه مظلوم دو عالم ... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/77 <P align=center><IMG style="WIDTH: 475px; HEIGHT: 335px" src="http://up.alamto.com/moharam/img/Moharam-Wallpapers/Moharam-Wallpapers5.jpg" width=716 height=537></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right" class=postcontent align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN dir=rtl>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#ffffff> در سینه ، هزار اشتیاق افتاده است</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" class=postcontent align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN dir=rtl><FONT color=#ffffff>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در دل ، غم سنگین فراق افتاده است</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" class=postcontent align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ffffff><SPAN dir=rtl>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک قصه ی عاشقانه در این صحرا<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هفتاد و دو</SPAN><SPAN dir=rtl> بار&nbsp; اتفاق افتاده است</SPAN></FONT></SPAN></P> text/html 2013-10-23T08:51:25+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره .... عید غدیر مبارك .... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/75 <P align=center><FONT color=#cccccc size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" dir=rtl lang=FA><IMG id=yui_3_2_0_1_1329811191515404 title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border=0 alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.org/template/line/m14a.gif"></SPAN></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cccccc size=4>دوست من دوستدار علی علیه السلام !<BR><BR>سلام بر تو و آنکه دوست می داری!</FONT></P> <P align=center><FONT color=#cccccc size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" dir=rtl lang=FA><IMG id=yui_3_2_0_1_1329811191515404 title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border=0 alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.org/template/line/m14a.gif"></SPAN></SPAN></FONT></P> <P><FONT color=#cccccc size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cccccc size=4><IMG title="کارت پستال عید غدیر, کارت تبریک عید غدیر" alt="کارت پستال عید غدیر, کارت تبریک عید غدیر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou3024.jpg" width=489 height=314><BR></P></FONT> text/html 2013-08-29T18:09:18+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره گاهی دلم می خواهد... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/74 <P align=center><STRONG><FONT color=#ffffff size=2>گاهی دلم میخواهد بگذارم بروم بی هرچه آشنا<BR>گوشه ی دوری گمنام<BR>حوالی جایی بی اسم<BR>گاهی واقعا خیال میکنم روی دست خداوند مانده ام<BR>خسته اش کرده ام.</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG id=yui_3_7_2_1_1377836071994_27943 title="گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net" border=0 alt="" src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/54/5.jpg" width=576 height=367></P> text/html 2013-06-23T17:57:10+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره السلام علیك یا اباصالح المهدی... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/73 <P align=center><FONT color=#cccccc><STRONG><FONT size=3><IMG style="WIDTH: 349px; HEIGHT: 440px" id=yui_3_7_2_1_1372051439641_2776 border=0 alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.net/1392/4/02/ImamZaman/05.jpg" width=291 height=834></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cccccc><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ffffff size=3>از پنجره دلم که قابی شکسته دارد صدایت می زنم<BR>نسیم نام تو بر لبهایم می وزد<BR>خیال سبزت همیشه با من است<BR>تو این جایی، در قاب پنجره هایی که رو به باغ خدا باز است<BR>دستهایت طراوت و سبزی را تکرار می کند<BR>از نگاهت ستاره و مهتاب می چکد<BR>خورشید ذره‌ای از مهربانی توست<BR>اگر ابر می بارد<BR>اگر گل می روید<BR>پرنده اگر می خواند<BR>چشمه اگر می جوشد<BR>رود اگر می خروشد<BR>برای توست<BR>زیرا تو آن رویای صادقانه‌ای که ظهورت مرهم تمام زخمهاست<BR>تو آن قدر زلال و پاکی که از غبار پنجره ها دلت می گیرد<BR>شاید پیش از آمدنت باران ببارد و آسمان، تمام کوچه‌ها و خانه‌ها را بشوید<BR>ای سبز قامت<BR>ای بهار<BR>ای نور<BR>ای امید<BR>دستهای مهربانت را که از نوازش لبریز است<BR>و نگاه روشنت که آئینه صداقت است<BR>را دوست می دارم<BR>بگو چشمهای ما کی و کجا مهربانی نگاه تو را می نوشد ؟<BR>و دلهای ما کی با ظهور تو آرام می گیرد ؟!</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#cccccc><IMG style="WIDTH: 429px; HEIGHT: 424px" id=yui_3_7_2_1_1372051439641_2802 border=0 alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.net/1392/4/02/ImamZaman/06.jpg" width=457 height=674></P></FONT> text/html 2013-06-12T08:48:23+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره حكایت دوستت دارم... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/72 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #000066; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA> <P align=center><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 13.9pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT color=#ffffff><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #f2f2f2; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: background1; mso-themeshade: 242" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><A href="http://www.niloblog.com/files/images/ijygb5iea0xm83tqt2v5.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px dashed; BORDER-LEFT: #000000 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 567px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 381px; BORDER-TOP: #000000 1px dashed; BORDER-RIGHT: #000000 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=ijygb5iea0xm83tqt2v5.jpg src="http://www.niloblog.com/files/images/ijygb5iea0xm83tqt2v5.jpg" width=613 height=375></A></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 13.9pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 13.9pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center>وقتی 15 سالت بود و من بهت گفتم که <FONT color=#ff0000>دوستت دارم </FONT>صورتت از شرم قرمز شد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: background1" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffffff>و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی<BR><BR>وقتی که 20 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم<BR><BR>سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی<BR><BR>انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی<BR><BR>وقتی که 25 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم<BR><BR>صبحانه مو آماده کردی وبرام آوردی، پیشونیم رو بوسیدی و<BR><BR>گفتی بهتره عجله کنی ، داره دیرت می شه<BR><BR>وقتی 30 سالت شد و من بهت گفتم دوستت دارم<BR><BR>بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری بعد از کارت زود بیا خونه<BR><BR>وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم<BR><BR>تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی<BR><BR>باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری تو درس ها به بچه مون کمک کنی<BR><BR>من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش برای من نوشته بودی<BR><BR>&nbsp;می خوندم و دستامون تو دست هم بود<BR><BR>وقتی که 50 سالت شد و من بهت گفتم که دوستت دارم<BR><BR>تو همونجور که بافتنی می بافتی بهم نگاه کردی و خندیدی<BR><BR>وقتی 60 سالت شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی...<BR><BR>وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم<BR><BR>در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم<BR><BR>وقتی که 80 سالت شد ،‌ این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری<BR><BR>نتونستم چیزی بگم ، فقط اشک در چشمام جمع شد<BR><BR>اون روز بهترین روز زندگی من بود ، چون تو هم گفتی که منو دوست داری</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffffff></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #f2f2f2; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: background1; mso-themeshade: 242" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #f2f2f2; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: background1; mso-themeshade: 242" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #f2f2f2; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: background1; mso-themeshade: 242" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><IMG id=yui_3_2_0_1_1329811191515404 title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" border=0 alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.org/template/line/m14a.gif"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2013-05-24T07:22:57+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره پدرم روزت مبارك ............. http://yalan-donya.mihanblog.com/post/71 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT size=3><IMG title="روز پدر,کارت تبریک روز پدر,کارت پستال تبریک روز پدر" alt="روز پدر,کارت تبریک روز پدر,کارت پستال تبریک روز پدر" src="http://tazebin.ir/pix/92/farvardin/ba76c5042160f7ab06fefd90186c17fe.gif" width=496 height=369></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA></SPAN></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA></SPAN></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT size=3></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT size=3></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT size=3></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff size=3>پدر دستشو میندازه دوره گردنه پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو؟</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=3><FONT color=#ffffff><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>پسر میگه : من</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>....!</SPAN></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=3><FONT color=#ffffff><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>!</SPAN></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=3><FONT color=#ffffff><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>پسر میگه : بازم من شیرم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.....</SPAN></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff size=3>پدر عصبی مشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو!؟</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=3><FONT color=#ffffff><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>پسر میگه : بابا تو شیری</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>...!</SPAN></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT color=#ffffff size=3>پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=3><FONT color=#ffffff><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA>پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر کردم یه کوه پشتمه اما حالا</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>...</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><FONT color=#ffffff><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr></SPAN></SPAN><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black" lang=AR-SA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=AR-SA><FONT size=3><IMG title="روز پدر,کارت تبریک روز پدر,کارت پستال تبریک روز پدر" alt="روز پدر,کارت تبریک روز پدر,کارت پستال تبریک روز پدر" src="http://tazebin.ir/pix/92/farvardin/15d2d3ce531df68dbb3be2010e3cf3c4.gif" width=496 height=354></FONT></SPAN></SPAN></FONT></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black" lang=AR-SA><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN class=datatext><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> text/html 2013-05-13T06:32:07+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره تجربه....... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/70 <P align=center><A style="TEXT-DECORATION: none" id=yui_3_7_2_1_1368467422484_1769 title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" href="http://www.persian-star.org/" rel=nofollow target=_blank><IMG style="WIDTH: 541px; HEIGHT: 346px" id=yui_3_7_2_1_1368467422484_1768 border=0 alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.net/1392/2/23/Gahi/19.jpg" width=593 height=318></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ffffff><FONT size=4>به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛<BR><BR>به من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.<BR><BR>وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!</FONT><BR id=yui_3_7_2_1_1368467422484_1776></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2013-05-01T11:20:56+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره مادرم روزت مبارک................ http://yalan-donya.mihanblog.com/post/69 <DIV style="TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: large" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2709>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</DIV> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="کارت پستال های روز مادر 92" src="http://dl.topnaz.com/2013/04/kart-postal-roz-zan1-22.jpg" width=402 height=322></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: large"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#ff0000>مــــادر</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2708 align=center><SPAN style="FONT-SIZE: large" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2707>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#33cc00>نمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزم</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2697 align=center><SPAN style="FONT-SIZE: large" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2696><FONT color=#33cc00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فقط از خداوند میخواهم که</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2714 align=center><SPAN style="FONT-SIZE: large" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2713><FONT color=#33cc00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2716 align=center><SPAN style="FONT-SIZE: large" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2715><FONT color=#33cc00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای زیر پای مــــــــادرم می خواهم</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right" id=yui_3_7_2_1_1367407111262_2717 align=center><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT color=#33cc00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز مادر مبارک</FONT></SPAN></DIV> <P align=center><IMG title="کارت پستال به مناسبت روز مادر" alt="کارت پستال به مناسبت روز مادر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou347.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#cccccc>مـادر تــو بـهشــت جـاودانــی مـادر<BR>خــورشـیـد بـلـنـد آســمـانی مـادر<BR><BR>در چشم تـو نـور زندگانـی جـاریـست<BR>سر چشمه ی مهر بیکرانی مـادر<BR><BR>ای کـاش کـه تـا ابــد نــمـیــرد مادر<BR>یـا هـستـی جـاودان بـگیـرد مادر<BR><BR>مهر است سراسر وجودش تــا هـست<BR>ای کاش که پـایـان نـپـذیـرد مادر<BR><BR>هر بار که خنده بـر لبش مــی رویــد<BR>یا نبض گل سرخ، سخن می گوید<BR><BR>چشمان پر از ستـاره ی مــــادر مــن<BR>در گــردش آشـنـا مرا می جـویـد<BR><BR>چون مهر، بـزرگ و بی نـشانی مادر<BR>آرام دل و عـــــزیــز جـانـی مــادر<BR><BR>ای کاش همیشه جـاودان مـی بــودی<BR>آن قـدر که خـوب و مـهربانـی مـادر<BR><BR>در کوچه جان همیشه مادر بـــاقیست<BR>دریـای مـحبـتـش چو کوثر باقیست<BR><BR>در گـــویــش عـاشـقانـه، نـام مــــادر<BR id=yui_3_7_2_1_1367407111262_1781>شعریست کــه تا ابد به دفتر باقیست</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cccccc></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cccccc><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 275px" alt="کارت پستال های روز مادر 92" src="http://dl.topnaz.com/2013/04/kart-postal-roz-zan1-18.jpg" width=280 height=312></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cccccc></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2013-03-20T11:05:55+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره سال نو مبارک..... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/68 <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#33cc00 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#33cc00 size=4><A style="TEXT-DECORATION: none" id=yui_3_7_2_1_1363799512741_2639 title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" href="http://www.persian-star.org/" rel=nofollow target=_blank><IMG style="WIDTH: 562px; HEIGHT: 415px" id=yui_3_7_2_1_1363799512741_2638 border=0 alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.net/1391/12/29/02.jpg" width=596 height=354></A></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#33cc00 size=4>امید که لحظه‌های آخر سال را دریابیم، كمی به خودمان بیاییم و ببینیم كه در این یك سال چه كرده‌ایم، چه چیزی را به دست آورده‌ایم و چه چیز‌هایی را از دست داده‌ایم. آنهایی را كه از دستشان داده‌ایم هیچگاه به دست نمی‌آوریم و فقط می‌توانیم افسوس از دست دادنشان را بخوریم، ولی برای كارهایی كه انجام ندادیم و باید انجام می‌دادیم، هنوز فرصتی باقیست تا كمی تامل كنیم. این روزها كه نوید‌بخش روزهای بهاری است به ما هشدار می‌دهد تا از فرصت‌ها به بهترین وجه استفاده كنیم و مهمتر از همه بخواهیم، به طریقی شایسته عمل کرده و همیشه دعایمان این باشد که در وانفسای قحطی محبت، هیچ چشمی گریان نشود.<BR><BR>و اینک در آستانه طلوع اولین روز بهار، در جشن رویش و سرسبزی و در تجسم عظیم ترین دگرگونی طبیعت، بار دیگر تمام امیدهایمان را گره خواهیم زد به دعای تحویــل سال و با ایمان به اینكه وجود ما لبریز شود از وجود خداوند، اندیشه هایمان نیز از این تاثیرپذیری متحــول خواهد شد ...</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffffff size=4>سال نو رو&nbsp;به همگی دوستان خویم تبریک میگم ایشا.. سالی توام با سلامتی و خوبی و خوشی و پربرکت و بر&nbsp;لباتون همیشه لبخند نقش ببنده ....</FONT></P> text/html 2012-12-17T18:28:43+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره حکایـت :::: مـن،تـو، او ::::: http://yalan-donya.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 255);"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"><br><br><br>من به مدرسه میرفتم تا درس بخوانم</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو به مدرسه میرفتی به تو گفته بودند باید دکتر شوی</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او هم به مدرسه میرفت اما نمی دانست چرا !</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من پول تو جیبی ام را هفتگی از پدرم میگرفتم</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو پول تو جیبی نمی گرفتی همیشه پول در خانه ی شما دم دست بود</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او هر روز بعد از مد<span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11435" lang="fa">ر</span>سه کنار خیابان آدامس میفروخت !</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> معلم گفته بود انشا بنویسید</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> موضوع این بود علم بهتر است یا ثروت ؟</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من نوشته بودم علم بهتر است</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> مادرم می گفت با علم می توان به ثروت رسید</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو نوشته بودی علم بهتر است</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> شاید پدرت گفته بود تو از ثروت بی نیازی</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او اما انشا ننوشته بود برگه ی او سفید بود</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> خودکارش روز قبل تمام شده بود !</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> معلم آن روز او را تنبیه کرد</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> بقیه بچه ها به او خندیدند</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> آن روز او برای تمام نداشته هایش گریه کرد</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> هیچ کس نفهمید که او چقدر احساس حقارت کرد</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> خوب معلم نمی دانست او پول خرید یک خودکار را نداشته</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> شاید معلم هم نمی دانست ثروت و علم گاهی به هم گره می خورند</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> گاهی نمی شود بی ثروت از علم چیزی نوشت</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من در خانه ای بزرگ می شدم که بهار توی حیاطش بوی پیچ امین الدوله می آمد</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو در خانه ای بزرگ می شدی که شب ها در آن بوی دسته گل هایی می پیچید که پدرت برای مادرت می خرید</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او اما در خانه ای بزرگ می شد که در و دیوارش بوی سیگار و تریاکی را می داد که پدرش می کشید !</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> سال های آخر دبیرستان بود</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> باید آماده می شدیم برای ساختن آینده</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من باید بیشتر درس می خواندم و دنبال کلاس های تقویتی بودم</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور برایت آینده ی بهتری را رقم می زد</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او اما نه انگیزه داشت نه پول، درس را رها کرده و دنبال کار می گشت</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> روزنامه چاپ شده بود</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> هر کس دنبال چیزی در روزنامه می گشت</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من رفتم روزنامه بخرم که اسمم را در صفحه ی قبولی های کنکور جستجو کنم</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو رفتی روزنامه بخری تا دنبال آگهی اعزام دانشجو به خارج از کشور بگردی</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او اما نامش در روزنامه بود روز قبل در یک نزاع خیابانی کسی را کشته بود !</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من آن روز خوشحال تر از آن بودم که بخواهم به این فکر کنم که کسی؛ کسی را کشته است</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو آن روز هم مثل همیشه بعد از دیدن عکس های روزنامه آن را به کناری انداختی</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او اما آنجا بود در بین صفحات روزنامه !</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> برای اولین بار بود در زندگی اش که این همه به او توجه شده بود !!!</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> چند سال گذشت</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> وقت گرفتن نتایج بود</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من منتظر گرفتن مدارک دانشگاهی ام بودم</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو می خواستی با مدرک پزشکی ات برگردی همان آرزوی دیرینه ی پدرت</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او اما هر روز منتظر شنیدن صدور حکم اعدامش بود !</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> وقت قضاوت بود</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> جامعه ی ما همیشه قضاوت می کند</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من خوشحال بودم که مرا تحسین می کنند</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو به خود می بالیدی که جامعه ات به تو افتخار می کند</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او شرمسار بود که سرزنش و نفرینش می کنند !</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> زندگی ادامه دارد ...</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> هیچ وقت پایان نمی گیرد ...</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من موفقم من میگویم نتیجه ی تلاش خودم است !!!</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> تو خیلی موفقی تو میگویی نتیجه ی پشت کار خودت است !!!</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> او اما زیر مشتی خاک است مردم گفتند مقصر خودش است !!!</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> من، تو، او</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> هیچگاه در کنار هم نبودیم</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> هیچگاه یکدیگر را نشناختیم</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> اما من و تو اگر به جای او بودیم</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> آخر داستان چگونه بود ؟؟؟</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> </font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size: 13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> هر روز از كنار مردمانی می گذریم كه یا من اند یا تو و یا او ؛</font></span></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1355805546667_8981"><span id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11434" style="font-size:13pt;"><font id="yui_3_7_2_1_1355805546667_11433"> و به راستی نه موفقیت های من به تمامی از آن من است و نه تقصیرهای او همگی از آن اوست ...</font></span></font></div> text/html 2012-11-21T16:33:59+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره كاروان محرم از راه رسید..... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/66 <P align=center><STRONG><FONT size=3><A href="http://www.niloblog.com/files/images/usekuq0yrw0jb0n2tf0.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px dashed; BORDER-LEFT: #000000 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 579px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 446px; BORDER-TOP: #000000 1px dashed; BORDER-RIGHT: #000000 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=usekuq0yrw0jb0n2tf0.jpg src="http://www.niloblog.com/files/images/usekuq0yrw0jb0n2tf0.jpg" width=495 height=442></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>محرم ماه فریاد و ماه بیداری و پایداری است<BR>محرم ماهی که تمام تاریخ وام دار یک نیم روز آن است<BR>ماهی که خاک و خون <SPAN lang=fa>و </SPAN>آتش و عطش و مشک و تیر، رازهای سر به مهر آنند<BR>ماهی که هفتاد و دو آیه ی سرخ بر صحیفه ی دل ها نازل شد و هفتاد و دو کهکشان در مدار هستی قرار گرفت.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><A href="http://www.niloblog.com/files/images/ie99sj7mlx8nmt323nn.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px dashed; BORDER-LEFT: #000000 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 575px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 342px; BORDER-TOP: #000000 1px dashed; BORDER-RIGHT: #000000 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=ie99sj7mlx8nmt323nn.jpg src="http://www.niloblog.com/files/images/ie99sj7mlx8nmt323nn.jpg" width=573 height=313></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>محرم؛ آمدی و عقده های دل ما را در برابر عشق به حسین باز کردی<BR>محرم؛ تو طوافی عرفانی هستی در حریم هفتاد و دو نام آسمانی<BR>محرم؛ ماه دخیل بستن دل به سقاخانه های اشک است<BR><BR>باز محرمی دیگر و شور و شوقی دیگر<SPAN lang=fa>،</SPAN> بعد از مدت ها چشم هایمان عاشقانگی<BR>از سر می گیرند و دست هایمان به تمنای عشق باز می شوند<BR><BR>کیست که آزاده باشد و محرم را به سوگ ننشیند؟!<BR><BR>محرم فصل آشنا شدن با خوبی هاست و فصل عاشقی کردن به حسین است<BR><BR>پس کیست که حسین را چراغ راهش کند و در بیراهه های پر پیچ و خم گم شود؟<BR>کیست که گوش جان بسپارد و نام تو را ای حسین (ع) در هیاهوی فرات نشنود؟</FONT></STRONG></P> text/html 2012-09-17T13:19:34+01:00 yalan-donya.mihanblog.com خاطره معنـای عـشـق واقـعی.... http://yalan-donya.mihanblog.com/post/65 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: white; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-ansi-language: EN-SG" lang=AR-SA>معنـای عـشـق واقـعی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: white; mso-ansi-language: EN-SG" dir=ltr lang=EN-SG><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: white; FONT-SIZE: 4pt; mso-ansi-language: EN-SG" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: white; mso-ascii-font-family: W_simin; mso-hansi-font-family: W_simin; mso-ansi-language: EN-SG" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000">یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیرتکراری برای ابراز عشق، بیان کنید؟<BR>برخی از دانش آموزان گفتند : با بخشیدن، عشقشان را معنا می کنند. برخی "دادن گل و هدیه" و "حرف های دلنشین" را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند "با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی" را راه بیان عشق می دانند. در آن بین، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی تعریف کرد:<BR><BR>یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپّه رسیدند درجا میخکوب شدند. <BR>یک ببر بزرگ، جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر، تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود !<BR>رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرات کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه، مرد زیست شناس فریادزنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. <BR>بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه های مرد جوان به گوش زن رسید... ببر رفت و زن زنده ماند. <BR><BR>داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. <BR>راوی اما پرسید : آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگی اش چه فریاد می زد؟ <BR>بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است! <BR>راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که "عزیزم، تو بهترین مونسم بودی. از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود."<BR><BR>قطره های بلورین اشک، صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند و او قبل از اینکه حرکتی از همسرش سر بزند به اینکار اقدام کرد. پدر من در آن لحظه وحشتناک، با فدا کردن جانش پیشمرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بی ریاترین ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: white; mso-ascii-font-family: W_simin; mso-hansi-font-family: W_simin; mso-ansi-language: EN-SG" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"></FONT></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: white; mso-ascii-font-family: W_simin; mso-hansi-font-family: W_simin; mso-ansi-language: EN-SG" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#ffffff><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><o:p><A href="http://www.niloblog.com/files/images/2o03ppt9e1rsjczow5p.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px dashed; BORDER-LEFT: #000000 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 588px; PADDING-RIGHT: 2px; MAX-WIDTH: 940px; HEIGHT: 439px; BORDER-TOP: #000000 1px dashed; BORDER-RIGHT: #000000 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt=2o03ppt9e1rsjczow5p.jpg src="http://www.niloblog.com/files/images/2o03ppt9e1rsjczow5p.jpg" width=647 height=405></A></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;</P>