تبلیغات
::::كوله باره آرزوهامو به امید تو بستم::::: - سخت ترین لحظه...............
به ::::كوله باره آرزوهامو به امید تو بستم::::: خوش آمدید ...
سخت ترین لحظه...............

لـحظه خـداحافـظی بــه سـینـه ام فـشـردمـت

اشـك چشـام جـاری شد دست خـدا سـپردمـت

دل مــن راضـی نبود بـه این جـدایـی نـازنیـن

عــزیـزم منـو ببـخش اگـه یـه وقـت آزردمـت

گفتی به من غصه نخور می رمو بر می گردم

هــمسفر پـــرستــوها می شمــو بـر می گـردم

گفــتی تو هـم مثل خـودم غمـگینی از جـدایــی

گفـتی تا چشـم هم بزنی می رمـو بر می گـردم

عـــزیـز رفــتـه ســفــــر كــی بــر مــی گــردی

            چشــمـونـم مـونــده بــه در كی بـر مـی گـردی

                         

                                   

      

آخـه چـه جور دلـت اومـد تنـهام بزاری و بـری

آخــه مگه حــرفی زدم زخــم زبــونی مــن زدم 

آره هــمش بـهونـه بـود مسئـله یـار دیگه بـود

دلـت هـوایی شده بود كـارم از كـار گذشته بـود

بـرو بـا یـارت عـزیـزم رهــا كـن ایـن تـن مـنـو

الــهی صـد سـاله بشـه عشــق قشنگت عـزیـزم

امـــــا یــه قــــول بــده یــارتــــو تــنــها نــزاری

كــه مـثل من اســیر بشـه آواره از خـونـه بشــه

منـم یه قول بـهت می دم یه روز فرامـوشت كنـم

قلـبمــوسنـگـیش بـكــنم عشــقتو خاكســتر كنـــم 

اگـه یه روز خواستی گلم كسی رو نفرینش كنی

        بـگو كــه مــثل مــن بشــه زجــر جــدایی بــكشه

  

                                                               

 موضوع :  عمومی ، این مطلب توسط خاطره  روز جمعه 4 مرداد 1387 در ساعت 08:07 ق.ظ نوشته شد | نظرات()
آپلودسنتر آپ98
ترانه
کد موزیک الما

قالب وبلاگ